Darowiznę należy bezwzględnie zgłosić do Urzędu Skarbowego. Obowiązek ten leży po stronie obdarowanego. Według polskiego prawa za darowiznę uznawane jest przekazanie pieniędzy, nieruchomości, jak i praw np. do lokalu, ruchomości. Wysokość podatku, uzależniona jest od wartości darowizny, a także tego jaki stopień pokrewieństwa łączy obydwie strony. 

Bliska rodzina 

Najbliższa rodzina (małżonkowie, rodzice, rodzeństwo, dzieci, dziadkowie, pradziadkowie, wnuki, prawnuki, pasierbowie, macochy, ojczymowie) należy do pierwszej grupy podatkowej. Oznacza to, że mogą uzyskać zwolnienie z podatku od darowizny, o ile spełnią wszystkie formalności. W momencie, gdy tego nie zrobią automatycznie są klasyfikowani do pierwszej grupy ( tak samo jak teściowie, synowie i zięciowie). 

W tym roku podatek od darowizny (uzależniony od jej wysokości) dla pierwszej grupy wnosi odpowiednio:

do 9 637 zł 0 zł, tej kwoty nie można przekroczyć sumując wszystkie darowizny z ostatnich 5 lat kalendarzowych, które liczone są od roku poprzedzającego datę ostatniej darowizny*

* pod warunkiem zgłoszenia nabycia do urzędu skarbowego. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu SD-Z2 w terminie 6 miesięcy od dnia nabycia darowizny.

do 10 278 zł 3% wartości uzyskanej darowizny
od 10 278 do 20 556 zł 308,30 zł i 5% od nadwyżki ponad 10 278 zł
od 20 556 zł  822,20 zł i 7% od nadwyżki powyżej 20 556 zł

 

Dalsza rodzina

Do dalszej rodziny zalicza się bratanków, siostrzenice, ciotki, wujków, pasierbów, a także małżonków rodzeństwa – jest to tzw. druga grupa podatkowa. 

W 2019 roku w tej grupie podatek od darowizny wynosi:

do 7 276 zł 0 zł (warunek taki sam, jak w przypadku pierwszej grupy) *

* pod warunkiem zgłoszenia nabycia do urzędu skarbowego. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu SD-Z2 w terminie 6 miesięcy od dnia nabycia darowizny.

do 10 278 zł 7% wartości uzyskanej darowizny
od 10 278 do 20 556 zł 719,50 zł i 9% od nadwyżki powyżej 10 278 zł
od 20 556 zł  1 644,50 zł i  12% od nadwyżki ponad 20 556 zł

 

Osoby niespokrewnione

Osoby niespokrewnione (przyjaciele, sąsiedzi i inni znajomi) to grupa trzecia. W 2019 roku dla jej członków podatek od darowizny wygląda następująco:

do 4 902 zł 0 zł (zgodnie z zasadą z grupy pierwszej) *

* pod warunkiem zgłoszenia nabycia do urzędu skarbowego. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu SD-Z2 w terminie 6 miesięcy od dnia nabycia darowizny.

do 10 278 zł 12% wartości uzyskanej darowizny
od 10 278 do 20 556 zł 1 233,40 zł i 16% od nadwyżki ponad 10 278 zł
od 20 556 zł  2 877,90 zł  i 20% od nadwyżki powyżej 20 556 zł

 

Zgłoszenie darowizny 

Oczywiście obowiązek zgłoszenia darowizny należy do osoby obdarowanej, jednak w jej imieniu może to zrobić również notariusz np. w sytuacji, gdy przekazanie odbyło się na podstawie aktu notarialnego. 

Samodzielne zgłoszenie darowizny  

Osoba obdarowana musi złożyć do Urzędu Skarbowego druk SD-3 w przeciągu miesiąca od otrzymania darowizny. Następnie urząd wylicza kwotę podatku. 

Uwaga! Jeśli obdarowany podlega zwolnieniu z podatku, składa informację do urzędu na druku SD-Z2. Co więcej, ma na to aż 6 miesięcy od momentu przekazania. 

Płatność podatku 

Podatek od darowizny, o ile darowizna przekazywana jest u notariusza, opłaca się zaraz po u notariusza. Natomiast, jeśli samodzielnie składamy wniosek do urzędu, mamy 14 dni od momentu określenia wysokości podatku, na jego opłacenie.