Moody’s, jedna z trzech największych agencji ratingowych przedstawiła niedawno swoje prognozy związane z wysokością polskiego PKB oraz perspektywami systemu bankowego.

Gospodarka ponad polityką

Zdaniem agencji perspektywa polskiego systemu bankowego pozostaje stabilna. Zwraca jednak uwagę, iż rząd Prawa i Sprawiedliwości uprawiając nieprzewidywalną politykę w balansuje na granicy bezpieczeństwa. Na szczęście takie działania równoważą bardzo dobre wartości wskaźników ekonomicznych, przez co kurs obrany przez obóz rządzący nie powinien odbić się negatywnie na systemie bankowym. Nasza stabilna perspektywa dla polskich banków odzwierciedla nasze oczekiwania, że solidna ekspansja gospodarki, poprawa sytuacji na rynku pracy i poziomu dochodów przełożą się na większe możliwości biznesowe dla polskich banków, pomimo przeszkód ze strony nieprzewidywalnej polityki rządu – możemy przeczytać w raporcie.

Zatargi z Unią Europejską

Prowadzona przez PiS polityka ma za to wpływ na pozycję Polski w Unii Europejskiej. Moody’s podkreśla, że główna oś sporu między Warszawą, a Brukselą związana jest z rządami prawa – kwestionowanymi przez Wspólnotę – oraz reformą sądownictwa. Przedłużający się konflikt może zrazić do Polski inwestorów, a to z kolei osłabi naszą wiarygodność kredytową: zmiana w kierunku większego interwencjonizmu państwa również ciąży profilowi instytucjonalnemu Polski. Wszystko to razem może ograniczyć wzrost akcji kredytowej banków – ocenia agencja. Choć finałem polsko-unijnych tarć mogą być gospodarcze reperkusje, to według agencji nie będzie miało to negatywnych konsekwencji dla systemu bankowego nad Wisłą: mimo to, relatywnie duży rozmiar kraju, głębokość rynku wewnętrznego i siła gospodarcza pomogą bankom sprostać tym wyzwaniom na przestrzeni kolejnych 12-18 miesięcy.

PKB i krajowe bolączki

W swoim raporcie Moody’s podtrzymała również swoje prognozy dotyczące polskiego PKB. W 2017 roku w ujęciu rocznym ma zwiększyć się o 4,3 proc., natomiast w 2018 r. o 3,5 proc. Wzrost PKB będzie napędzany solidną konsumpcją prywatną, a także powolną, ale stabilną, odbudową w inwestycjach, co odzwierciedla korzystne warunki w otoczeniu zagranicznym i wyższe napływy funduszy z Unii Europejskie – analizuje agencja. Wracając jeszcze do systemu bankowego, to zagrożeniem dla niego może okazać się prezydencki projekt dotyczący pomocy osobom posiadającym kredyty walutowe, który zakłada wpłaty na Fundusz Restrukturyzacyjny w wysokości 0,5 proc. bilansowej wartości portfela kredytów podlegającej restrukturyzacji kwartalnej. Nie bez znaczenia może się również okazać ustawa o zwrocie spreadów walutowych, inaczej zwana ustawą frankową.  Moody’s ocenia, mimo to w najbliższym czasie (2017-18) popyt na kredyty w naszym kraju wzrośnie. Wpływ na to będzie mieć polepszająca się sytuacja finansowa polskiego społeczeństwa, przejawiająca się w wyższych płacach, na które wpływa niskie bezrobocie czy projekt 500+