YouTube Facebook
Polożyczka oficjalny blog

Największy amerykański bank otworzy główny oddział w Warszawie

Wrzesień 22, 2017
Instytucje finansowe

Spis treści:

JP Morgan, jeden z największych banków na świecie otworzy swój główny oddział w Warszawie. Z takiego obrotu spraw zadowolony jest wicepremier oraz minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki. Nie brakuje jednak zgoła odmiennych opinii.

Gigant bankowości w Warszawie

Półroczna repolonizacja Pekao i jego pozyskanie od włoskiej grupy UniCredit miała być według wielu pokazaniem drogi, którą w sprawach związanych z sektorem bankowym będzie podążać obóz rządzący. Dwie największe instytucje tego typu znalazły się w rękach państwa, co miało zwiastować coraz rolę polskiego kapitału w tej branży. Tymczasem już kilka tygodni później, wicepremier oraz minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki ogłasza po powrocie ze Stanów Zjednoczonych, że największy pod względem wartości aktywów amerykański bank otworzy jeden ze swoich głównych oddziałów w Warszawie. Jak zwykle w takich wypadkach opnie odnośnie tego przedsięwzięcia są różne.

Wicepremier nie kryje radości

Zadowolenia z takiego obrotu spraw nie kryje wspomniany już Mateusz Morawiecki, który podkreśla, że Amerykanie traktują Polskę jako ważnego partnera oraz nie przejmując się tym, jak nasz kraj postrzegany jest w Unii Europejskiej. Wicepremier przytacza przykład Filipin, na których w momencie rozpoczęcia działalności JP Morgan stworzył 3 tys. miejsc pracy.

Dziś to jest 23 tys. miejsc pracy i myślę, że tak będzie też w Polsce w ciągu 5-7 lat – stwierdził wicepremier. „Oferujemy znakomitych inżynierów, informatyków, co jest doceniane przez instytucje finansowe, takie jak JP Morgan

Według niego, to właśnie ci specjaliści będą mieli największą szansę na zdobycie zatrudnienia w polskim oddziale amerykańskiego giganta.

– Działalności, o których rozmawialiśmy właśnie z tym bankiem, podobnie jak wcześniej w Londynie z Goldman Sachs i innymi wielkimi instytucjami, to głównie jest wsparcie procesów w zakresie zarządzania ryzykiem, kredytami, projektami – czyli kompetencje techniczne, inżynierskie, informatyczne – podkreślił wicepremier.

Każdy kij ma jednak dwa końce

Nie wszyscy patrzą na tę kwestie w tak optymistyczny sposób. Centrum im. Adama Smitha, czyli jedna z najbardziej zasłużonych organizacji dla edukacji wolnorynkowej nad Wisłą, zwróciło uwagę na to, że to właśnie JP Morgan przyczynił się do kryzysu sprzed dziesięciu lat. Ponadto aktywa banku wynoszą ok. 2,5 bln dolarów. Są zatem wielokrotnie większe niż możliwości NBP czy polskie PKB. Może się zatem okazać, że działalność banku w Polsce może przyczynić się do destabilizacji rodzimej gospodarki.

JP Morgan to trzeci pod względem wartości aktywów bank na świecie oraz największy w Stanach Zjednoczonych. Wspólnie z Walls Fargo, Bank of America i Citigroup tworzy tzw. wielką czwórkę, która posiada razem prawie 40 proc. wszystkich amerykańskich depozytów. W Polsce instytucja ta ma zatrudnić 2,5 tys. osób.