YouTube Facebook
Polożyczka oficjalny blog

Mobilizacja w ZUS – 600 doradców emerytalnych pomaga seniorom w całej Polsce

Sierpień 25, 2017
Instytucje finansowe

Spis treści:

Zmiana wieku emerytalnego to dodatkowa praca dla osób zatrudnionych w ZUS. Zakład z wyprzedzeniem planuje jednak swoje obowiązki. Od lipca przyszli seniorzy w całym kraju mogli skorzystać z usług doradców emerytalnych. Już teraz można stwierdzić, że program spełnia swoje zadanie, czego nie ukrywają również jego adresaci.

Ponad 550 tys. osób uzyska prawo do emerytury

Na początku maja ZUS rozpoczął pilotażowy program skierowany do przyszłych emerytów. Z usług doradców emerytalnych, którzy początkowo pomagali w zabrzańskiej placówce Zakładu a także II oddziale w Warszawie skorzystało przez miesiąc 6,5 tys. osób. Program spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem przez społeczeństwo, co było dobrym zwiastunem na przyszłość. Wszystko dlatego, że wraz z nastaniem lipca 600 doradców rozpoczęło pracę we wszystkich placówkach ZUS znajdujących się na terenie całej Polski.
Podjęte przez instytucję działania wynikają ze zmniejszenia wieku emerytalnego. Wprowadzona reforma przywraca możliwość zakończenia aktywności zawodowej przez kobiety i mężczyzn odpowiednio w wieku 60 i 65 lat. Sprawi to, że już 1 października prawo do przejścia na emeryturę uzyska dodatkowe 330 tys. osób, wobec czego łącznie do ZUS-u może wpłynąć ponad 550 tys. wniosków. Warto w tym momencie wspomnieć, że reforma nie wymusza na seniorach przejścia na emeryturę wraz z osiągnięciem stosownego wieku. W dalszym ciągu mogą oni pozostać aktywnymi zawodowo, co przełoży się na większe świadczenie w przyszłości. Informowanie o takiej możliwości jest jednym z wielu zadań doradców emerytalnych pracujących w placówkach ZUS.

Czym właściwie zajmują się doradcy emerytalni?

Doradcy emerytalni odpowiedzialni są udzielanie zainteresowanym niezbędnych informacji dotyczących emerytury – sposobu jej naliczania oraz wielkości w oparciu o dane z konta emerytalnego a także w zależności od wieku, w którym osoba zdecyduje się rozpocząć pobierać świadczenie. Należy pamiętać, że nie wszyscy seniorzy zdają sobie sprawę, że późniejsze przejście na emeryturę pozytywnie przekłada się na jej wielkość.

O tym, że takie informacyjne wsparcie jest potrzebne najlepiej świadczą liczby. W pierwszym tygodniu trwania programu w całym kraju, doradcy obsłużyli ponad 59 tys. petentów. Przez 5 dni roboczych jedna osoba zajmująca to stanowisko pomogła blisko 100 osobom. Pomysł ZUS doceniają sami seniorzy, którzy mogą ocenić swoją sytuację i podjąć decyzję, czy przechodzą na emeryturę wraz z uzyskaniem do tego prawa, czy decydują się pozostać osobami aktywnymi zawodowo.

Odpowiednio wcześniejsze planowanie pracy jest również ważne dla samego Zakładu, który – zgodnie ze słowami prezesa ZUS, prof. Gertrudy Uścińśkiej – już teraz z niewielkim marginesem błędu może określić jakiej liczby wniosków może się spodziewać. Tym samym możliwe jest zorganizowanie zadań i wykorzystanie możliwości pracowników, tak by realne było rozpatrzenie wszystkich przyjętych wniosków oraz wydanie decyzji związanych z emeryturami.

Skierowany do przyszłych emerytów program doradców emerytalnych spełnia pokładane w nim oczekiwania. Dzięki pomocy pracowników ZUS, seniorzy mogą w świadomy sposób podjąć decyzję o tym kiedy chcą przejść na emeryturę.

Tagi: ,