YouTube Facebook
Polożyczka oficjalny blog

Koniec samowolki banków. UOKiK kontroluje kolejne instytucje.

Sierpień 28, 2017
Instytucje finansowe

Spis treści:

Interpretowanie prawa względem własnych upodobań oraz reklamowanie swoich usług nie zawsze w sposób zgodny z prawdą – właśnie tak w ostatnich kilkunastu miesiącach wyglądały działania banków. Choć pozwoliło im to na zwiększenie swoich dochodów, to od pewnego czasu ich postępowaniu coraz bliżej przygląda się UOKiK, który wziął na celownik największe instytucje finansowe w Polsce.

UOKiK wszczyna postępowania przeciwko bankom

Getin Noble Bank nie będzie dobrze wspominał początku sierpnia. Właśnie wtedy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta nałożył na niego karę ponad 1,7 mln zł, co było konsekwencją niezgodnej z prawem polityki promującej jeden z produktów instytucji. Z dużą dozą prawdopodobieństwa już wkrótce swoje przewinienia odpokutować będą musiały również inne banki. Ich liczba na liście UOKiK jest coraz dłuższa. Od 2015 roku Urząd wszczął postępowanie przeciwko mniej więcej 20 bankom. Aby jednak pokazać skalę bankowych nadużyć wystarczy jednak cofnąć się o pół roku. W lutym i marcu UOKiK postawił zarzuty:

  • BZ WBK;
  • BGŻ BNP Baribas;
  • Bankowi Millenium.

Z kolei w maju do tej grupy dołączyły:

  • Raiffeisen Bank Polska;
  • Deutsche Bank;
  • Getin Noble Bank.

Postępowanie UOKiK względem ostatniej trójki związane jest z niejasnymi i skomplikowanymi zasadami określania kursów walut obcych przy kredytach. Do tej sprawy odniósł się prezes Urzędu Marek Niechciała, którego wypowiedź cytuje portal money.pl: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza klauzule zawarte we wzorcach aneksów do umów kredytów i pożyczek hipotecznych wyrażonych w walutach obcych. Działania zostały podjęte po sygnałach otrzymanych od konsumentów.

Sprawdzamy zasady ustalania kursów w 10 bankach

Inspektorzy mają bardzo poważne wątpliwości, czy banki podczas określania kursu zagranicznej waluty nie kierują się przede wszystkim chęcią zgromadzenia jak największych zysków, a nie uczciwością względem swoich klientów. Z komunikatu UOKiK wynika, że Reiffeisen ustala go na podstawie „kursów średnich międzynarodowych”, a także o „serwis Reuters” – z takiej metody miał korzystać również Getin Noble. Z kolei dla Deutsche Bank podstawą miał być „średni kurs z rynku walutowego (forex)”.

Zastrzeżenia budzi również fakt, iż banki uniemożliwiają klientom określenie kursu, po którym przeliczana jest rata. Wszystko dlatego, iż instytucje te odsyłają kredytobiorców do opracowanych przez siebie tabel, w których jednak nie ma żadnych informacji dotyczących tego, kiedy oraz jak często są one przygotowywane oraz przygotowywane i publikowane.

Jak największy zarobek – to główne kryterium, którym od dłuższego czasu kierują się banki. Niestety realizując tę dewizę często zdarza im się nie przestrzegać prawa i oszukiwać swoich klientów. Na szczęście nad wszystkim czuwa UOKiK, który poza już ukaranym Getin Noble Bankiem bacznie analizuje postępowanie innych wielkich finansowych molochów.

Tagi: ,