YouTube Facebook
Polożyczka oficjalny blog

Getin Noble Bank ukarany przez UOKiK kwotą 1,7 mln zł

Sierpień 11, 2017
Instytucje finansowe

Spis treści:

UOKiK nałożył na Getin Noble Bank karę wynoszącą ponad 1,7 mln zł. To efekt kampanii promocyjnej kredytu “5 proc. niższa rata”, w której według UOKiK nie wszystko przebiegało zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Reklama kredytu niezgodna z przepisami

Jak przypomina UOKiK stopa oprocentowania, czas umowy, RRSO, całkowita wartość kredytu i kwoty zapłaty oraz wysokość rat to informacje, które muszą znaleźć się w każdej reklamie kredytu konsumenckiego. Dodatkowo powinny one być łatwe do zinterpretowania – odbiorca nie powinien mieć problemów z ich przeczytaniem i zrozumieniem. Jak się jednak okazuje banki stosując różne „chwyty” starają się obejść przepisy obowiązujących ustaw (o ochronie konkurencji i konsumentów oraz o kredycie konsumenckim). Instytucjom tym bliżej przyjrzy się UOKiK, która poza już ukaranym Getin Bankiem przyjrzy się bliżej działalności największych banków funkcjonujących w Polsce, w tym chociażby: BZ WBK, Raiffeisen Bank Polska, Bank Millenium, PGŻ Paribas czy Deutsche Bank.

Jak do tego doszło?

UOKiK miał zastrzeżenia, co do sposobu informowania klientów o kredycie konsolidacyjnym „5 proc. niższa rata”. Kampania promująca ten produkt trwała od kwietnia do grudnia 2015 roku. Zastrzeżenia instytucji dotyczyły ulotek, a także reklam telewizyjnych i internetowych. Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów konieczne do podania informacje zostały przedstawione za małą czcionką a także czas ich wyświetlania w spotach był zbyt krótki. Tym samym miało to utrudnić poprawne zinterpretowanie przekazu. Nieprawidłowości odnotowano także w tzw. reprezentatywnym przykładzie. Według obowiązującego w Polsce prawa, bank musi przedstawić klientowi warunki produktu, na jakich spodziewa się udzielić przynajmniej 2/3 kredytów. Ma to ułatwić konsumentom porównanie oferty danego banku z konkurencją. Reprezentatywne przykłady przedstawione przez bank dotyczyły tymczasem kredytu z ubezpieczeniem i bez, które zestawiono ze sobą. Pierwsze z nich są z reguły droższe, co wprowadzało klientów w błąd, gdyż mogli oni uznać, że oferta Getin Banku jest korzystniejsza.

Bank płaci za błędy

Kara nałożona na bank nie ogranicza się tylko do 1,7 mln zł. Getin musi również zadośćuczynić swoim klientom. Wszyscy, którzy zdecydowali się skorzystać z oferty „5 proc. niższa rata” podczas trwania kampanii telewizyjnej oraz w ciągu 14 dni od jej zakończenia zostaną objęci niższym (o 0,5 proc.) oprocentowaniem lub bank zwróci im nadpłacone odsetki pobrane w ostatnich 6 miesiącach. Ponadto informacja o decyzji UOKiK pojawi się na stronach spółki i w telewizji w formie trzech krótkich, 15-sekundowych spotów, na koszt Getin Noble. Bank jest również zobligowany do złożenia sprawozdania z wykonania zobowiązania prezesowi UOKiK w ciągu 4 miesięcy. Decyzja instytucji nie jest jednak prawomocna i Getin może odwołać się do sądu.

Nieuczciwe postępowanie Getin Noble Bank spotkało się ze stosowną reakcją UOKiK. Niewykluczone jednak, że bank odwoła się od tej decyzji. W tym wszystkim jednak najbardziej oszukani mogą czuć się klienci, którzy skorzystali z produktu “5 proc. niższa rata”.

Tagi: , ,