YouTube Facebook
Polożyczka oficjalny blog

Czym zajmuje się Krajowy Rejestr Długów?

Lipiec 20, 2017
Instytucje finansowe

Spis treści:

KRD to kolejna – obok BIG – instytucja zajmująca się gromadzeniem i przetwarzaniem danych związanych z dłużnikami. Informacje w niej zawarte pozwalają zminimalizować ryzyko udzielenia zobowiązania podmiotom, mającym problemy z terminową spłatą swoich długów.

Czym jest KRD?

Do podstawowych zadań KRD, czyli Krajowego Rejestru Długów, powstałego w 2003 roku należy gromadzenie danych związanych z zadłużeniem danego podmiotu oraz ich udostępnianie na wniosek określonych instytucji. Cała procedura odbywa się przez Internet, co sprawia, że KRD jest zawsze dostępny. Informacje zawarte w bazach tego podmiotu przekazywane są przez przedsiębiorców z każdego sektora gospodarki (niezależnie od wielkości i formy prawnej), a także – od 14 czerwca 2010 roku – przez osoby fizyczne, gminy i wtórnych wierzycieli, czyli takich, którzy odkupili dług wierzyciela pierwotnego. Podmioty te są jednocześnie odbiorcami owych informacji. Tym samym dłużnicy znajdujący się w KRD przestają być anonimowi i mogą stracić wiarygodność w oczach kontrahentów. Aby jednak uzyskać możliwość dodawania dłużników do KRD, należy wykupić miesięczny abonament. Wraz z zawarciem takiej transakcji, podmiot uzyskuje również dostęp do raportów tej instytucji. Warto również wspomnieć, że KRD współpracuje z firmą windykacyjną, której można zlecić ściągnięcie zobowiązania.

Kiedy możemy zostać wpisani do KRD?

Krajowy Rejestr Dłużników okazuje się bardzo przydatnym narzędziem dla wszystkich tych, którzy chcą sprawdzić wiarygodność finansową swojego kontrahenta czy klienta. Co ważne jednak, krótkie opóźnienia w spłacie zobowiązań nie jest równoznaczne z tym, że znajdziemy swoje nazwisko w bazach danych KRD. Podobnie rzecz ma się zresztą z niewielką wartością zaległości. Wszystko dlatego, że do KRD trafiają osoby fizyczne, których dług wynosi więcej niż 200 zł oraz przedsiębiorcy winni co najmniej 500 zł. Po 60 dniach od wyznaczonej daty spłaty zobowiązania wierzyciel jest zobowiązany do wysłania dłużnikowi listownego wezwania do uregulowania zadłużenia, zawierając jednocześnie informacje o zamiarze umieszczenia go w KRD. Sam zamiar nie jest równoznaczny z finalizacją takiego zabiegu. Następuje to dopiero wówczas, gdy dług nie zostanie spłacony przez kolejny miesiąc. Reasumując więc, dopiero 90 dniowa zwłoka ze spłatą pożyczki lub kredytu może skutkować wpisem do tej instytucji. Istotne jest również to, że uregulowanie zobowiązania w terminie 14 dni poskutkuje wykreśleniem dłużnika z bazy danych KRD.

Krajowy Rejestr Długów funkcjonuje na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Instytucja ta powstała 4 sierpnia 2003 roku.

Choć KRD ułatwia weryfikację potencjalnego kontrahenta czy klienta, to nie każda osoba posiadająca zadłużenie zostanie umieszczona w bazie danych tej instytucji. Zanim to nastąpi minie aż 90 dni. Warto jednak pamiętać, że wpis do KRD może znacznie utrudnić znalezienie partnera biznesowego czy zaciągnięcie zobowiązania finansowego.

Tagi: ,