YouTube Facebook
Polożyczka oficjalny blog

Czym jest i jak działa BIK

Lipiec 24, 2017
Instytucje finansowe

Spis treści:

Informacje zawarte w Biurze Informacji Kredytowej umożliwiają instytucjom finansowym weryfikację możliwości płatniczych potencjalnych pożyczkobiorców. Jaki jest jednak sposób działania BIK i czy każdy podmiot posiadający jakieś zobowiązania finansowe znajdzie się w bazach danych tej instytucji?

Czym jest Biuro informacji Kredytowej?

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) jest jednym z podstawowych narzędzi, służących weryfikacji wiarygodności kredytowej osób i instytucji. W swoich bazach danych BIK skupia informacje dotyczące 135 mln rachunków, należących do klientów indywidualnych oraz 785,5 tys. firm i innych podmiotów. Spośród nich ponad 590 tys. posiada czynne zobowiązania kredytowe. Jako jedno z głównych źródeł wiedzy na temat sposobu realizacji zobowiązań finansowych i kredytowych podmiotów, BIK gromadzi zarówno pozytywne, jak i negatywne informacje, wpływające na wiarygodność klienta. Oznacza to, że w bazach BIK znajdują się podmioty mające problemy ze spłatą swoich zobowiązań, jak i te, które regularnie spłacają swoje długi. Podstawą prawną umożliwiającą powstanie tej instytucji był art. 105, ust. 4 Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 o Prawie Bankowym. Założenie BIK-u nastąpiło w 1997 r. z inicjatywy banków oraz Związku Banków Polskich.

Kto może zostać wpisany do BIK?

Do bazy danych Biura Informacji Kredytowej wpisywane są wszystkie osoby, które miały jakiekolwiek zobowiązania względem instytucji finansowych – mowa tu zarówno o bankach, jak i instytucjach pozafinansowych. Każde zobowiązanie – niezależnie od kwoty – może zostać opatrzone stosownym komentarzem, zależnym od tego, czy dłużnik spłacał swoje zobowiązania w terminie, z opóźnieniem lub w ogóle tego nie robił. Tym samym dane gromadzone przez BIK pomagają podmiotom w podjęciu decyzji związanej z udzieleniem zobowiązania. Jednostki, które nie regulują swoich długów są w oczach kontrahentów niewypłacalne, wobec czego będą miały trudności z zaciągnięciem pożyczki lub kredytu

Osoby nie spłacające zadłużenia w BIK

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych związanych z zadłużeniem następuje zazwyczaj w momencie jego zaciągania. Konsument ma jednak prawo do jej wycofania – BIK usuwa wówczas wszystkie dane takiego podmiotu. W określonych przypadkach BIK, niezależnie od decyzji dłużnika, w dalszym ciągu będzie gromadził stosowne informacje. Następuje to, gdy:

  • Opóźnienie związane ze spłatą przekroczyło 60 dni
  • minęło 30 dni od poinformowania dłużnika o opóźnieniu uregulowania zadłużenia oraz o prawie do przetwarzania jego negatywnej historii

W tych sytuacjach, BIK nie wykreśli ze swojego rejestru danych związanych z podmiotem i będzie je przechowywał oraz przetwarzał jeszcze przez 5 lat od momentu ostatecznej spłaty zobowiązania. Na szczęście, takie sytuacje nie zdarzają się często. W 2013 roku aż 90% informacji znajdujących się w bazach Biura Informacji Kredytowej opatrzone było pozytywnymi wpisami. Oznacza to, że zdecydowana większość Polaków wywiązuje się ze swoich finansowych zobowiązań, spłacając zadłużenie na czas – zdecydowana większość z nas jest zatem wiarygodnym kontrahentem dla instytucji finansowych.

Tagi: