YouTube Facebook
Polożyczka oficjalny blog

BIK przedstawia dane o sprzedaży kredytów w maju

Sierpień 22, 2017
Instytucje finansowe

Spis treści:

W maju bieżącego roku banki udzieliły kredytów o większej wartości niż przed rokiem – niezależnie od rodzaju zobowiązania. Osiągnięcie to było możliwe nawet dzięki temu, iż liczba zaciągniętych zobowiązań w ujęciu rocznym była mniejsza.

Kredyty konsumpcyjne

W tegorocznym maju klienci banków zaciągnęli w tych instytucjach 605,3 tys. kredytów konsumpcyjnych. Choć to niewielki spadek (1,2%) w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku, to nie miało to przełożenia na wartości udzielonych kredytów. Mało tego, pod względem finansowym do bankowych kas wpłynęło z tego tytułu 6,78 mld zł, czyli o 5,1% więcej niż przed rokiem. Podobną sytuację zaobserwujemy jeśli punktem wyjścia uczynimy pierwsze pięć miesięcy roku. W tym czasie udzielono 2,8 mln takich zobowiązań o łącznej wartości wynoszącej 31,7 mld zł. W ujęciu liczbowym liczba kredytów spadła o 3,5%, natomiast pod względem finansowym banki zanotowały kolejny wzrost na poziomie 2,5%. Warto nadmienić, że rośnie liczba zobowiązań udzielanych na większe sumy. W przypadku kwot przekraczających 100 tys., udzielono ich o 15,7% więcej, a jeśli chodzi o kredyty w przedziale 50-100 tys., o 3%.

Hipoteka

Korzystna sytuacja na rynku nieruchomości musi mieć swoje przełożenie na sytuację finansową banków, które w maju 2017 roku udzieliły 18,2 tys. kredytów hipotecznych o wartości 4,1 mld zł. To wzrost odpowiednio o 10,2% oraz 19,5% w ujęciu rocznym. O 8,5% wzrosła również średnia kwota zaciąganych zobowiązań, która wyniosła 225,8 tys. zł. W pierwszych pięciu miesiącach roku 89,5 tys. udzielonych kredytów hipotecznych powiększyło bankowe wpływy o 19,5 mld zł, czyli odpowiednio więcej o 5,4% oraz 11,5%. Kredyt mieszkaniowy to jedyny rodzaj udzielanych zobowiązań, który niezależnie czy rozpatrywany jest przez pryzmat tylko maja, czy pierwszych pięciu miesięcy notują wzrost zarówno pod względem ilości udzielonych kredytów, jak i ich wartości.

Karty i limity kredytowe

Kolejnym rodzajem zobowiązań są karty i limity kredytowe. W pierwszym wypadku, tak w maju, jak i w całym roku banki zanotowały ilościowy spadek ich wydawania o 8,6% oraz o 6%. Oznacza to, że w maju wydano prawie 82 tys. kart, natomiast w pierwszych pięciu miesiącach 2017 roku 415 tys. Kolejny raz spadek w liczbie transakcji nie oznaczał, że spadku zysków. W badanym okresie do bankowe kasy zasiliło odpowiednio 433 mln zł (wzrost o 2%) oraz 2,2 mld zł (więcej o 3,5% niż przed rokiem).

Ostatnim badanym rodzajem bankowych operacji są limity kredytowe, których w maju przyznano 49 tys., a ich suma wyniosła 222 mln zł. W ujęciu rocznym to wzrost zarówno pod względem liczby limitów (2,9%), jak i ich wartości (11%). Rozszerzając analizę na okres styczeń-maj, okaże się, że banki przyznały o 3,8% mniej limitów kredytowych niż przed rokiem, czyli 236 tys. Ich suma w roku 2016 i 2017 była jednak niemal identyczna – różnica wynosiła tylko 0,1%, a wartość udzielonych limitów oscylowała w granicach 1 mld zł.

Notowane przez banki ilościowe spadki udzielanych kredytów (wyjątek stanowią kredyty hipoteczne) w maju i pierwszych pięciu miesiącach roku, nie odbiły się negatywnie na generowanych zyskach. W obu analizowanych okresach pod względem pieniężnym konta instytucji finansowych zasiliły większe środki niż przed rokiem.

Tagi: ,